CO VÁM NABÍZÍME

Naším cílem jsou taková řešení, která Vám mohou přinést kromě vysoké technické hodnoty, funkčnosti a životnosti objektů zejména výrazné snížení Vašich nákladů na jejich výstavbu či provozování.

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

 • Projekty a inženýring pro investiční výstavbu
 • Analýzy a optimalizace projektových řešení
 • Optimalizace technických procesů výstavby

FACILITY MANAGEMENT

 • Pasportizace objektů z hlediska údržby, oprav a rekonstrukcí
 • Optimalizace nákladů údržby, oprav a rekonstrukce objektů
 • Energetické optimalizační studie a projekty

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 • Poradenství při plánování rozvojových záměrů a prevence jejich neúspěchu
 • Projektové řízení při realizaci rozvojových záměrů
 • Projektové řízení v investiční a stavební činnosti

ODBORNÁ TECHNICKÁ ČINNOST

 • Nezávislá poradenská činnost ve stavebnictví pro investory
 • Optimalizace technologií a vlastních nákladů pro stavební firmy
 • Zpracování odborných posudků, návrhy progresivních postupů a technologií