Aktuality

03.2016The future of building 2016, Vídeň Účastníme se odborné konference konané ve Vídni, věnované inovativnímu řešení ve stavebnictví a trvale udržitelné sanaci. Zde máme domluveno několik schůzek s rakouskými firmami ohledně možného rozšíření spolupráce.

02.2016Do dozorčí rady prestižní společnosti WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky byl jmenován Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.

02.2016Byl přijat náš příspěvek do ICSA 2016 v Portugalsku na téma: Rekonstrukce střešních plášťů velkoplošných střech jako výsledek synergie technického a architektonického řešení

01.2016Ukončujeme činnost pro Büsscher & Hoffmann, s.r.o. v České republice, ale pokračujeme ve spolupráci s Büsscher & Hoffmann GmbH na evropské úrovni.

PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Zkušenosti více než 35 let v oboru nám umožňují Vám nabídnout spolehlivé služby v oborech:

  • Projektový management
  • Facility management
  • Investiční výstavba
  • Technické poradenství a expertizy

V rámci našich služeb věnujeme pozornost zejména těmto oblastem:

  • Vysoká kvalita a životnost
  • Spolehlivost konstrukcí
  • Úspora všech nákladů
  • Bezpečnost práce

Úspora investičních nákladů až 25 %
Úspora provozních nákladů až 35 %
Vše ověřeno na realizovaných projektech uvedených dále.

Pro řešení projektů a úkolů tvoříme vždy tým s využitím spolupráce renomovaných odborníků z oboru a předních profesních institucí .

V návaznosti na uvedené oblasti byly rozvíjeny činnosti v oblastech marketingu a tržních přístupů.

Projektový management jako nová nadoborová disciplína navíc umožňuje výrazný objektivní nadhled a ve spojení s nástroji hodnotové analýzy dosahování výsledku, ke kterým by nebylo možno se dopracovat při rutinním a subjektivním přístupu.

Naším cílem jsou taková řešení, která Vám mohou přinést kromě vysoké technické hodnoty a funkčnosti také úsporu Vašich nákladů.

Ve své činnosti se opíráme o spolupráci s předními specialisty v oborech potřebných pro kvalitní zpracování konkrétního projektu, vysokými školami a odbornými ústavy a naši profesní kvalifikaci potvrzuje i členství v řadě odborných institucí.